top of page

Zateplení bytových domů

Zateplení bytového domu je významnou investicí. Jako každou investici je třeba dobře promyslet, aby její přínosy převážily a za vynaložené peníze jste obdrželi očekávané výhody.
Při správném postupu máte možnost využít dotace na realizaci zateplovacích prací, jako je izolace stěn, sklepů, střech a balkónů, stejně jako na výměnu oken.
Speciální podmínky pro zvýhodněné dotace pak mohou využít například osoby v důchodovém věku. Tyto dotace jsou poskytovány formou předfinancování, jsou tedy vypláceny před realizací.

Co získáte:
 • Redukce energetických nákladů: Efektivnější využití energie vede k výraznému snížení nákladů spojených s vytápěním a chlazením, což má přímý pozitivní dopad na finanční prostředky každého z nás.

 • Zvýšení hodnoty nemovitosti: Moderní, energeticky úsporné budovy jsou na realitním trhu vysoce ceněné, což znamená, že jakákoliv investice do zateplení se v budoucnosti může projevit jako významné zvýšení tržní hodnoty vaší nemovitosti.

 • Zlepšení životního prostředí: Snížení spotřeby energie má nepřímo pozitivní vliv na životní prostředí díky redukci emisí skleníkových plynů, což je v souladu s globálními snahami o ochranu naší planety.

 • Komfortní bydlení: Zateplení zvyšuje tepelný komfort v interiéru budovy, čímž vytváří příjemnější prostředí pro všechny obyvatele.

 • Investice do zateplení bytového domu je tedy nejen ekonomicky výhodná, ale přináší také zlepšení kvality života a přispívá k ochraně životního prostředí. Věříme, že tato iniciativa je krokem správným směrem a představuje rozumnou volbu pro budoucnost nás všech.

Dopřejte svému domu kabát
zateplení domu etics.webp
Nabízíme:
 • Vysvětlíme vše přímo u vás, navštívíme vás na vaší schůzi.

 • Připravíme projektovou dokumentaci spolu s odhadem možné výše dotace. Zpracování projektové dokumentace je klíčové před realizací. Správný projekt navrhne ideální řešení, aby byly splněny podmínky pro dosažení nejvyšší možné dotace.

 • Pomůžeme s případným financováním a zařídíme realizaci dle projektu a norem pro získání dotace NZÚ.

stitek.jpeg
Nová zelená úsporám

Stát nyní v rámci programu Nová zelená úsporám se nabízí dotace především na::

 • Zateplení obálky budovy, včetně obvodového a střešního pláště, stropů, půdních prostor, a také výměnu oken a dveří, což přispívá k eliminaci tepelných mostů a zvyšuje statickou bezpečnost budovy.

 • Modernizaci systému vytápění a instalaci šetrnějších a efektivnějších zdrojů tepla.

 • Výstavbu zelených střech a výsadbu stromů, které přispívají k lepší klimatické vyváženosti a zvyšují biodiverzitu.

 • Implementaci stínící techniky, jako jsou předokenní žaluzie, pro lepší regulaci vnitřního klimatu.

 • Instalaci systémů řízeného větrání s rekuperací tepla pro optimalizaci vnitřního klimatu a zvýšení energetické účinnosti.

 • Projektovou a technickou přípravu, která je základem pro kvalitní a efektivní realizaci všech výše uvedených opatření.

 • Využití dešťové vody pro účely hospodaření s vodou.

bottom of page